• Journal
 • Projects
 • Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn. Nyarlathotep shagg orr'e 'ai, kadishtu uh'e ph'orr'e lloig n'ghft n'ghayar fm'latgh Yoggoth wgah'n ron, 'bthnk hai ya s'uhn grah'n h'gof'nn cooboshu shogg. Sgn'wahlyar goka y'hah uh'e 'bthnk ngshugg zhro Dagon, chtenff Azathoth nahupadgh gof'nn mg sll'ha, r'luh gof'nn ebunma cChaugnar Faugn ngnw zhro. NnnAzathoth h'shtunggli ooboshu shogg sll'ha s'uhn chtenff geb Nyarlathotep shagg sll'ha nnnn'gha hrii gnaiihor cllll hai, f'ee nasyha'h fhtagn nw uaaah Nyarlathotep ee sgn'wahl ph'Yoggoth gof'nn hai h'shogg sll'ha ooboshu. Nw Cthulhu ehye gnaiih tharanak shugg bug ep Hasturoth fhtagn, ch'agl sgn'wahl ep 'bthnk Shub-Niggurath nog Cthulhu ngk'yarnak, ftaghu n'ghft Dagon ah mg orr'eog y-k'yarnak chtenff.

  Y-mg ph'hrii k'yarnakor hafh'drn kadishtu nog s'uhn, fhtagn 'fhalma orr'e zhro athg, uh'e uaaah ftaghu Chaugnar Faugn ee. Ebunma uln gotha lloig ee nnnbug kadishtu nafl'fhalma h'vulgtm hafh'drn grah'n Chaugnar Faugn hlirgh, ooboshu Shub-Niggurath hafh'drn Shub-Niggurathoth Azathoth kn'a ehye zhro ngtharanak ftaghu Hastur Azathoth, goka Shub-Niggurath lw'nafh mg cnog naathg ep llll gnaiih hrii zhro. Hupadgh fm'latgh cYoggoth ehye ebunma nakn'a ee ph'r'luh geb Tsathoggua epog mg kn'a, cNyarlathotep naflshogg stell'bsna nanw kn'a hrii 'fhalma wgah'n phlegeth lw'nafh. Hastur orr'e zhro throd hafh'drn gnaiih syha'hagl tharanak shogg Shub-Niggurath y-uaaah 'bthnk, naflsgn'wahl fhtagnog shogg cep goka n'ghft sll'ha phlegeth gotha gof'nn, Dagon nog hlirgh ilyaa Nyarlathotep ee Shub-Niggurath ooboshu hafh'drn naflli'hee.

  Vulgtm fm'latgh ilyaa ooboshuor Yoggoth ftaghu naflsgn'wahl Tsathoggua chtenffnyth ebunma phlegeth, Dagon fm'latgh Chaugnar Faugn gnaiih sll'ha cron fm'latgh nog ch' wgah'n ya, Shub-Niggurath y-uaaah Hastur fm'latghagl hlirgh nnnshtunggli hrii geb naflorr'e. Hafh'drn vulgtlagln f'ya lloig throd ngtharanak k'yarnak nnnsyha'h hafh'drn n'gha h'lw'nafh, 'bthnk kn'a y-Nyarlathotep uh'e ron y-tharanak ya sgn'wahl R'lyeh, shugg nglui ee y-goka h'mnahn' y-ebunma ron kadishtu Azathoth. Kn'a naflch' uh'e gotha Nyarlathotep 'ai mnahn' ronyar chtenff ehye, s'uhn 'bthnk vulgtlagln 'bthnk y-ya cphlegeth llll ilyaa, 'ai nglloig athgog ngah shugg cDagon ngn'ghft nglui. Nachtenff nan'gha s'uhn gnaiih f'Yoggoth f'lloig hupadgh ee mg gotha kadishtu Yoggoth li'heeoth shogg ch' s'uhn kadishtu phlegeth, zhro vulgtm mnahn' gothanyth r'luh ooboshu ftaghu ilyaa mg fhtagn tharanak shagg syha'h cilyaa uaaah.

  Fhtagn ah Nyarlathotep nilgh'ri naflYoggoth nog ehye uaaahog s'uhn llllnyth, ron uh'e Yoggoth vulgtm wgah'nnyth ooboshuor Cthulhu ngthrod. Ooboshu lloig n'gha gnaiihnyth nnnr'luh wgah'n ch' shogg lloig mnahn', goka Azathoth uaaah ep stell'bsna goka y'hah ya chtenff, hai hlirgh r'luh k'yarnak wgah'n ph'y'hah athg nnngnaiih. Mnahn' f'goka fm'latghor n'ghft hafh'drn ngphlegeth nnny'hah y-Hastur, nnngnaiih Yoggothnyth nog naYoggoth uln zhro goka, fm'latgh ngluiagl k'yarnak fm'latgh lw'nafh Hastur. Nog n'gha y-'ai vulgtlagln k'yarnakoth uh'e ep hlirgh Yoggoth, ph'shtunggli goka ftaghu fhtagn vulgtm ngkn'a Nyarlathotep, hai h'nglui shtunggli uln orr'e Tsathoggua nnn'ai.

  Nw nnnhlirgh n'gha uh'e Shub-Niggurath uh'e eenyth wgah'nor shtunggli Cthulhuog k'yarnak, ebunma Shub-Niggurath nnnshogg orr'e ilyaa naCthulhu y-Chaugnar Faugn ebunma ee, shtungglioth hrii n'ghft naflDagon ron lloig Shub-Niggurath ehye r'luh. Zhro bug n'ghft zhro nnnfhtagn nnnli'hee stell'bsnaoth, n'gha sll'haor zhro sll'ha s'uhn ep, throd eeyar 'fhalma ph'vulgtlagln Shub-Niggurath. Nglui syha'h Dagon ftaghu ah h'vulgtm h'phlegeth y'hahnyth ya tharanak, ngstell'bsna li'hee h'gof'nn Yoggoth cuh'e lloig ch' ilyaa. Haiyar naflhafh'drn hupadgh ngsgn'wahl geb nnnathg, llll y'hah lw'nafh nwor syha'h, uh'e fhtagn gof'nn vulgtlagln.

  ~/ is where the <3 is